Course curriculum

 • 1

  B2/2, prvo predavanje, Kapitel 14

  • B2/2, prvo predavanje, Kapitel 14

  • Hemläxa (Kapitel 14)

  • Provjera naučenog 1

 • 2

  B2/2, drugo predavanje, Kapitel 14

  • B2/2, drugo predavanje, Kapitel 14

  • HF: 8 A, B (Kapitel 14)

  • Hemläxa (Kapitel 14)

  • Provjera naučenog 2

 • 3

  B2/2, treće predavanje, Kapitel 15

  • B2/2, treće predavanje, Kapitel 15

  • HF: 2 A och B (Kapitel 15)

  • Hemläxa (Kapitel 15)

  • Provjera naučenog 3

 • 4

  B2/2, četvrto predavanje, Kapitel 15

  • B2/2, četvrto predavanje, Kapitel 15

  • Hemläxa (Kapitel 15)

  • Provjera naučenog 4

 • 5

  B2/2, peto predavanje, Kapitel 15/Avsnitt 9

  • B2/2, peto predavanje, Kapitel 15/Avsnitt 9

  • Hemläxa (Kapitel 15)

 • 6

  B2/2, šesto predavanje, Avsnitt 9

  • B2/2, šesto predavanje, Avsnitt 9

  • HF: Hörförståelse 9 (På svenska 2)

  • Hemläxa (Avsnitt 9)

 • 7

  B2/2, sedmo predavanje, Kapitel 16

  • B2/2, sedmo predavanje, Kapitel 16

  • HF: 3 D, E och F (Kapitel 16) - dialog 1

  • HF: 3 D, E och F (Kapitel 16) - dialog 2

  • HF: 3 D, E och F (Kapitel 16) - dialog 3

  • Hemläxa (Kapitel 16)

  • Provjera naučenog 5